Προιοντα
Εργαστηριακοί Πάγκοι

Κωδικός: 01-001

Κατασκευαστής: VEINASΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ

Κωδικός: 02-001

Κατασκευαστής: VEINASΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 3,60 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός: 03-001

Κατασκευαστής: VEINASΑνοξείδωτες κατασκευές

Κωδικός: 04-001

Κατασκευαστής: VEINASLaminar flow Κάθετης και οριζόντιας Νηματικής Ροής

Κωδικός: 05-001

Κατασκευαστής: VEINASLaminar Flow Biohazard

Κωδικός: 05-002

Κατασκευαστής: VEINASΠάγκος ζυγού

Κωδικός: 06-001

Κατασκευαστής: VEINASEMERGENCY SHOWER

Κωδικός: 06-001

Κατασκευαστής: VEINASΠάγκοι γκισε (Reception)

Κωδικός: 08-001

Κατασκευαστής: VEINASScrub up

Κωδικός: 09-001

Κατασκευαστής: VEINAS